Neki od naših skorašnjih radova


AS COOP
Vaša firma
od poverenja


AS COOP je firma sa velikim iskustvom, što omogućava fleksibilnost i potpunu prilagodljivost potrebama svojih klijenata. U dosadašnjem radu realizovali smo brojne projekte. Uz pristupačnu cenu radova pružamo kvalitetan i efikasan sistem gradnje, pod stručnim nadzorom.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova u građevinarstvu: čišćenje područja građenja, sečenje i uklanjanje grmlja i drveća, uklanjanje postojećih instalacija, mašinski iskop zemlje, nasipanje i nivelisanja terena, odvoz viška zemlje i šuta, kao i dovoz zemlje ili drugih materijala potrebnih za nasipanje.


 

Zainteresovani ste za saradnju sa našim timom? Kontaktirajte nas.